Het doel van Spiritualiteit is


om jezelf in ware zin te kennen,


om de illusie uit te wissen,


en om alle lichaamskennis uit te wissen.


Op dit Moment,


ken Jij Jezelf ALLEEN in lichaamsvorm.


Dit is Niet Jouw Identiteit.


Je Spontane Aanwezigheid


is Stil, Onzichtbaar, Anoniem,


Ongeïdentificeerde Identiteit.”

Sri Ramakant Maharaj –


~~~~~~~~~~~~~~~~~


Het ‘Ik Ben’ – Concept, pas op


V. Wat is, in eenvoudige woorden, ‘Ik ben’ precies, en wat is het niet?


Maharaj: ‘Ik ben’ is een indicatie van je spontane anonieme aanwezigheid, maar het is zonder enige vorm, zonder enige kleur. Er zijn namen gegeven aan ‘Atma’, ‘Paramatma’, ‘God’, alleen maar om te begrijpen, om te communiceren. De werkelijkheid ligt voorbij het voorstellingsvermogen. Er zou geen verwarring moeten zijn. Het klinkt alsof sommige mensen een speciaal huis voor het ‘Ik ben’ hebben gecreëerd…

In het gevorderde stadium is ‘Ik ben’ ook illusie.


Nogmaals, wees helder, er is geen ‘Ik ben’, er is geen ‘jij bent’ – dit zijn woorden. Voorafgaand aan zijnheid (beingness), weet je niet wat het ‘Ik’ of het ‘jij’ is. Wat er gebeurd is, is dat je jezelf kunstmatig vormgeeft en zegt, ‘Ik ben’ iemand anders (een individu) en in het licht van die kennis denk je aan en mediteer je op ‘Ik ben’.


Je beperkt je Werkelijkheid door het een naam te geven, door het in te sluiten.


Onthoud, ‘Ik ben’ is een concept. We gebruiken alleen maar woorden om te proberen te begrijpen en we wisselen woorden uit waardoor we de aandacht van de onzichtbare, anonieme luisteraar binnenin jou uitnodigen. Alle woorden worden gebruikt met als doel om te begrijpen.


Probeer je identiteit te kennen. Probeer je onidentificeerbare identiteit te kennen. De kenner zal verdwijnen. Als je probeert om de Uiteindelijke Waarheid te kennen, zal de kenner verdwijnen. Geen kennis, geen kenner.


Je beperkt je Werkelijkheid door het een naam te geven.”


V. Het begrip is dat het ‘Ik ben’ heel diep is…


M. Wie begrijpt dat (gelach) ‘Ik ben’ begrijpen? Wie begrijpt dat? Dit alles vereist aanwezigheid, maar jouw aanwezigheid heeft geen enkele gedaante of vorm. Het is vormloos. Geen zijnheid (beingness), geen niet-zijnheid, geen bewustzijn, geen onbewustzijn, geen gewaarzijn, geen niet-gewaarzijn. Geen kenner, geen kennis, etc. Je verwaarloost de ‘iemand’ die al binnenin jou bestaat – de vormloze, onzichtbare iemand. Jij bent Dat. Jij bent Brahman, Atman. ‘Ik’ is net als het luchtruim. Zegt het luchtruim ‘Ik ben’? Het luchtruim is volledig onbewust van zijn bestaan. Evenzo, jouw aanwezigheid is zich volledig onbewust van jouw bestaan.


Al deze woorden zijn lichaamskennis. Zijnheid is eveneens een illusie. Wie zegt zijnheid en niet-zijnheid? Toen je het lichaam aantrof creëerde je een groot illusoir veld: zijnheid, niet-zijnheid, gewaarzijn, niet-gewaarzijn, bewustzijn. Je dwaalt in het veld rond en probeert om kennis te onttrekken. Kom uit het veld. Wees onverschrokken, wees moedig!


Je dwaalt in een groot illusoir veld rond en probeert kennis te onttrekken.”


V. Is de ‘Ik ben’ beoefening misschien te letterlijk genomen en buitenproportioneel gegroeid? Er is een hoop verwarring hierover, een derde deel van een eeuw sinds Nisargadatta Maharaj’s heengaan. Misschien is het tot iets opgeblazen….


M. Wat er gebeurt, is dat toegewijden boeken lezen en op basis van hun lezen, vormen zij een vierkant… en ze verwachten antwoorden binnen het vierkant.


De Meester bevindt zich niet in het vierkant, hij is uit het vierkant.”


Dus je moet dit allemaal achterlaten. Wat er ook gerealiseerd is vanuit het bestaan van het lichaam (lichaamskennis), is illusie. Je hebt jezelf in het verwarrende veld gebracht, gebruikmakend van verwarrende woorden. Je bent het slachtoffer van je eigen ideeën, je eigen concepten: ‘Ik ben’, ‘jij bent’, ‘hij’, ‘zij’, ‘Brahman’…


V. Wanneer we in ‘Ik ben’ verblijven, nou ja, hoe moeten we in ‘Ik ben’ blijven, of er aan voorbij gaan?


M. Vergeet spirituele praat. ‘Ik’ zeggen, is ego. Waarom probeer je in/als Ik te blijven? Het betekent dat je een of ander ego neemt en zegt: Ik ben iemand anders. Ik ben… dit betekent dat je iemand anders bent, en je zoals dit ‘Ik’ moet blijven (gesloten ogen). Dit is dualiteit. Je moet geen moeite doen. In het begin, moet je accepteren dat je ‘ik ben’ in het bestaan is en dat je ‘Ik ben’ alleen door het lichaam kent. Het is een open feit dat het lichaam je identiteit niet is. Maar terwijl je in het ‘ik ben’ verblijft, beschouw je jezelf als iemand anders en, met het subtiele ego, verblijf je als “Ik Ben”. Dit is niet de Uiteindelijke Waarheid en zal je geen geluk geven.


Dus, je aanwezigheid is spontaan – denk niet, pas het intellect niet toe. Om in het ‘Ik ben’ te blijven, hoe daar te blijven…. dit is allemaal illusie. Je bent er al in. Het is al in jou. Maar je probeert opzettelijk in het ‘Ik ben’ te blijven. Ik ben iemand anders en ik moet in het ‘Ik ben’ blijven. Illusoir concept! Wees zoals het is! Werkelijkheid! Denk niet na, zet het brein niet onder druk. Het spontane gevoel is slechts dat… Ik ben…er is geen concept. Zoals Nisargadatta zegt: ‘Wat is dit lichaam? Slechts glimpen van ‘Ik’. Slechts de glimpen van ‘Ik’, wat geen vorm heeft, geen kleur, geen getuige, niet iemand die ervaart, alleen… …Maharaj houdt zijn handen omhoog en ontspant en, zegt: ‘Ik’. We proberen het ‘Ik’ te ervaren, om Brahman te zijn, Atman, en om dat te doen, moet je iemand anders zijn.


V. Dus is er dualiteit, er is een splitsing?


M. Onmiddellijk! Wanneer je zoals dat probeert te blijven. Waarom proberen? Ik wil John blijven. Ik ben John. Je bent John al, dus waarom ‘Ik ben’ John zijn. John is de naam die aan dit lichaam gegeven is, het is niet je Uiteindelijke Werkelijkheid. Evenzo, je spontane aanwezigheid, het bestaan is zonder vorm.


V. Ik denk dat het begrip is dat als je in het ‘Ik ben’ blijft, als je mediteert op het ‘Ik ben’, je dan voorbij het ‘Ik ben’ zal gaan. Maar het lijkt erop dat we er niet in slagen om er aan voorbij te gaan.


Je spontane aanwezigheid, het bestaan, is zonder vorm.”


M. Kijk, je spontane bestaan manifesteerde zich, dus zonder jou, is er geen enkel middelpunt. Wanneer ik ‘Ik ben’ zeg, blijft het ‘Ik’ daar, het subtiele ego. Doe geen enkele moeite. Neem niet de letterlijke betekenis van deze spirituele woorden, neem liever wat ze proberen duidelijk te maken. Je kunt geen aanwezigheid realiseren via het lichamelijke ‘Ik’.


Je bent je eigen Meester. Dus wat je ook leest of waar je ook naar luistert, is in zekere mate nuttig, maar na het bereiken van het uiteindelijke doel, heb je geen adres nodig. Dus hou niet vast aan de letterlijke betekenis van wat de Meester zegt. Wat ze willen overbrengen is het belangrijkst. In het ‘Ik’ verblijven houdt je vast… Je hebt een ballon gecreëerd, een concept, hoe daar te blijven – zo is het niet.


Waarom in het ‘Ik ben’ blijven, wanneer je daar al bent? Het enige wat je hoeft te doen, is je realiseren dat het lichaam niet mijn identiteit is. Je doet je voor als iemand anders wanneer je mediteert en daarom is de meditatie duaal geworden.


V. Waarom heft Nisargadatta Maharaj deze leer niet duidelijker gemaakt?


M. Luister naar me! Het ‘Ik ben’ is slechts een indicatie, dus je moet het niet teveel analyseren. Ook dit ‘Ik ben’ is een concept, wat misschien te veel benadrukt en verkeerd begrepen is. Al deze meditatie, concentratie, kennis, zelfonderzoek – dit zijn slechts verschillende stappen, een proces en door het Ik, kom je tot de Uiteindelijke Waarheid. Na het krijgen van de overtuiging dat je niet het lichaam bent, is er niets te doen. Je reactie is spontane actie.


Je bent al ‘Ik ben’, zonder het te zeggen. Dus je hoeft jezelf slechts in de ware zin te kennen, omdat je spontane, onzichtbare aanwezigheid daar is, aan wie je de naam ‘Ik ben’ geeft. Behalve je Zelfloze Zelf, is er geen ‘Ik ben’. Dus waarom zou je in de kleine wereld van ‘ik ben’ blijven? Je bent daar al – je bent al 24 uur in het ‘Ik ben’, maar je bent je er niet bewust van. Je bent 24 uur samen. Je bent alleen maar ‘Ik ben’. Waarom zou in iets verblijven dat kunstmatig gecreëerd of ingebeeld is, giswerk? Waarom zou je zoals dat ‘Ik ben’ in het vierkant blijven?


Dus worstel niet met ‘Ik ben’ – de woorden zijn slechts indicaties van de Uiteindelijke Waarheid en hoe die waarheid je identiteit is, maar het is onzichtbaar en anoniem. Dus beeld het je niet in, raad niet, gebruik geen logica of intellect. Je bent 24 uur Aanwezigheid, dus je hoeft helemaal niet proberen om te zijn, of aan ‘Ik ben’ te denken.


Probeer niet als Ik ben te blijven.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Het Smeltproces

Marcheert Richting Eenheid


Kijk en wacht! Het smeltproces is begonnen.


Er zullen zoveel ervaringen plaatsvinden, dat zal je sterk maken. Denk niet of probeer je niet te identificeren met wat de Ultieme Werkelijkheid is, en wat het niet is, vragend: “Is dit het? Of, is dat het?” Denk niet aan de woorden Ultiem of ‘Niet-Ultiem’. Verwijder die woorden uit je woordenschat. Je spontane Aanwezigheid is Ultiem. Je Spontane en Onzichtbare Aanwezigheid is Ultiem en daaraan voorbij. Bovenop je Spontane Aanwezigheid, zijn er ervaringen verschenen.


Wat je ervaart tijdens dit oplosproces, wat er gebeurt, is juist. Wat gebeurt, is wat de bedoeling is dat er gebeurt. Het gaat zijn eigen weg. Maar bemoei je er niet mee. Je moet wat er gebeurt of niet gebeurt niet in twijfel trekken.


HET IS HET SMELTPROCES DAT

RICHTING EENHEID MARCHEERT


Sommige lagen ervaringen gebeuren tijdens dit smeltproces dat jou oplost. In de ultieme fase, worden datgene waar je getuige van bent, de getuige en het getuigen, allemaal volledig opgelost. Je zult niet in staat zijn om ook maar ergens getuige van te zijn. Dit gebeurt, het is het resultaat van de meditatie. Waarom ik meditatie benadruk, is omdat er vanaf onze jeugd tot aan vandaag zoveel gedachten bij ons zijn ingeprent. Daarom zal het smeltproces enige tijd in beslag nemen. Dat is waarom er meditatie nodig is.


Je moet krachtige toewijding hebben. Dit is de perfecte term. Je moet krachtige toewijding naar jouw Zelf hebben en toewijding voor de Meester die je die ongeïdentificeerde identiteit heeft laten zien.


Waarom heb je een Meester nodig? De leringen werden alleen vanwege de Meesters bewaard. Zonder Nisargadatta Maharaj, zou ik niet in staat zijn om ook maar een enkel woord te uiten. Ik zou nog altijd naar de tempel van ene of andere God gaan, zoekend naar geluk en vrede. Maar nu hebben we een aantal sterke fundamenten. Wat mijn Meester zegt is: “Behalve jouw Zelfloze Zelf, is er niets.” Wat wil je dat ik overbreng? Dit is alles: “Behalve jezelf is er geen God, geen Atman, Brahman.” Er niets meer te zeggen.


Dan zal alles open zijn. De deur van Kennis zal volledig open zijn. Dus deze toewijding, deze overtuiging, wat Nisargadatta zegt, is perfect.


Denk aan het verhaal van de bedelende jongen, wiens oom langskomt en die zegt: “Je bent geen bedelaar, je bent in werkelijkheid een miljonair. In eerste instantie gelooft de jongen hem niet en zegt hij: “Je maakt me belachelijk, je bent een leugenaar. Dit is onmogelijk!” De oom neemt hem mee naar de bank en laat hem de rekening met al dit geld op zijn naam zien. Zodra hij al het bewijs voor zich ziet, is hij overtuigd en accepteert hij het.


Evenzo, zegt de Meester: “Jij bent Brahman, Atman.” Waarom geloof je het niet en zeg je: “Natuurlijk! Of Nee, U maakt een grapje.” Hoe kun je overtuigd worden? Om de overtuiging te hebben, heb je dit proces van meditatie nodig. Het resultaat van de meditatie zal zijn dat alle illusoire lagen zullen worden opgelost. Dan zul je jouw Perfectie tegenkomen: “Ooh…. Ik Ben Dat”…. De Spontane Perfectie…. (Hij gebaart met verbazing.)


De Meester is perfect. Daarom geef je geleidelijk aan meer gehoor aan de Meester, toon je hem groter respect en dankbaarheid – want de Meester heeft je Jouw Uiteindelijke Waarheid getoond.


Het is geen blind vertrouwen. Je bent, vanwege Hem, louter door de Meester, in staat om de Werkelijkheid te grijpen. Je realiseert je, dat als je geen Meester was tegengekomen, je nog altijd hier en daar rond zou dwalen (zoekend/lezend, etc.) en die soort en deze soort kennis, die soort persoon, guru, deze meester en die meester zou verzamelen. Behalve je Zelfloze Zelf is er niets. Wees Sterk! (Hij gebaart met gebalde vast). Hoe moet je dit proces accepteren?


Langzaamaan, in stilte, permanent.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~DE WERKELIJKHEID WORDT IN DE ONZICHTBARE LUISTERAAR GEGRAVEERD


M. Als je krachtig bent toegewijd is het niet moeilijk om de leringen te absorberen. Je weet heel goed dat deze uiterlijke identiteit niet constant zal blijven.


Vergeet spiritualiteit voor enige tijd. Er is en of andere wezen waardoor we praten en al onze activiteiten uitvoeren. Schuif spiritualiteit even terzijde. Er is een of andere kracht aan het werk. We praten, we ruiken, we kijken, horen. Al onze activiteiten zijn voor het lichaam, alle organen werken. Er is een of andere kracht, er is een of andere krachtbron, een of ander wezen, net als elektriciteit. Het is onzichtbaar, anoniem, ongeïdentificeerd. Het is... waar mee we voelen. Zonder dat kun je geen enkel woord gebruiken, zonder dat kun je je hand niet optillen. Er zal geen beweging zijn zonder zijn kracht, het wezen. Dat wezen wordt Brahman, Atman, Paramatman, God, Meester genoemd. Er zijn namen aan gegeven (voor dit). Dat ben jij.


Er is een of andere kracht…

Het is Onzichtbaar, Anoniem, Ongeïdentificeerd… We voelen het…”


Wat is de inhoud van dit wezen? Het is niet jouw dood en geboorte.... Louter dat, louter dat.... Er is geen ervaring, niemand die ervaart. Geen kennis, er is niets. Eenvoudig. Eenvoudig. Wat blijft er over na de verdwijning van het lichaam? Niets! Maar wanneer het lichaam van iemand verdwijnt… Voor hem. Hoe is zijn wereld? Stel je voor dat zijn lichaam verdwijnt. Hoe is zijn wereld voor mij? Het betekent niets. Dus smolt het samen met niets. Iets smolt samen met niets. En uit niets …iets. Het staat met elkaar in verband. Louter voor het doel van het gesprek, gebruiken we wat woorden. Dan moet je de overtuiging hebben dat: “Ik ben volledig onverschillig naar de wereld.” Al deze relaties zijn er. Alle verwachtingen zijn er. Alle behoeftes zijn er. Allemaal lichaam gerelateerd. We willen vrede. Wie wil dat? We willen geluk. Wie wil geluk? We willen een leven zonder spanningen. Wat is een leven zonder spanningen, geluk, vrede? Deze begrippen kennen we niet voorafgaand aan zijnheid (beingness).


Ze kwamen langs toen we het lichaam tegenkwamen. Dit zijn de lichaamsbehoeften, niet jouw behoefte.


We willen vrede. Wie wil dat? We willen geluk. Wie?

Deze begrippen kenden we niet voorafgaand aan Zijnheid.


Het lichaam lost op. We zijn bang omdat we aan het lichaam gehecht zijn. Niemand wil dood. Iedereen is bang voor de dood.


Maar wanneer je de Waarheid over de dood komt te weten, is er geen angst. Net als het beroemde verhaal over het touw en de slang. Je bent bang voor de slang. Het is een feit dat er geen slang is, het is een touw! Evenzo zijn we bang voor onze dood. Wie sterft er? Wie wordt er geboren? Omdat (je je realiseert dat) je niemand bent, blijf je totaal onbekommerd, totaal onverschillig.


Wie sterft er? Wie wordt er geboren?”


Je aanwezigheid is spontaan, net als het luchtruim. Vanuit aanwezigheid wordt de hele wereld geprojecteerd, verrijst.


Zonder jouw aanwezigheid, kun je de wereld niet zien, kun je niets zien. Die anonieme, die onzichtbare ongeïdentificeerde identiteit, die wordt Brahman, Atman, Paramatman… genoemd, waar geen dood en geboorte voor is, geen behoefte aan redding voor is. De vraag van hemel en hel komt nooit op. Geen prarabdha, geen religie. Dit is allemaal lichaam gerelateerd. Mijn bestaan is er. Deze religie, die religie. – Het kwam op met (het verschijnen van) de lichaamsvorm. Voorafgaand aan de lichaamsvorm, wat is religie dan? Voorafgaand aan zijnheid, van wie zijn die religies? Van niemand. Louter om een vredig leven te stimuleren, werden religies en het principe van religie vorm gegeven. Het principe van bidden werd vormgegeven. Het is OKÉ. Dit geheim, van jouw leven, moeten we kennen, begrijpen en realiseren wat het betekent. Alleen dan zul je volledig onbevreesd zijn.


Voorafgaand aan je Lichaamsvorm,

Wat is Religie?”


Je zou jezelf moeten vragen: Waarom zou ik bang voor de dood moeten zijn? De dood is gemeenschappelijk voor iedereen! “Ik kan niet ontsnappen aan de dood, het concept van de dood.” Noch aan de doden. Wie sterft er? Wie leeft er? Doe gewoonweg zelfonderzoek. Niemand sterft, niemand wordt geboren. We denken vanuit het gezichtspunt van het lichaam. En blind accepteren we al deze concepten, illusoire concepten: Ik ben een man of een vrouw, deze religie, die religie, vorige geboorte, toekomstige geboorte, opnieuw geboren worden, er zijn zo veel concepten.


Je tekent blind, accepteert het (allemaal). Je hebt geen misdaad gepleegd en toch onderteken je “Ik ben een crimineel.” De Meester zegt dat je geen enkele misdaad gepleegd hebt, je kunt het niet… maar je tekent: “Het is OKÉ, ik ben een crimineel.”


Dus de Meester maakt je verlicht. Je bent noch een crimineel, noch geen crimineel.


Jouw Meester is jouw reflectie. Feitelijk is er geen Meester, geen discipel. Het totaal van dit alles (lichaamskennis) is samengesteld of gevormd uit lichaamsrelaties. Wat je niet bent, wat je niet was en wat je niet gaat zijn. Hoe geraak ik dan uit de (lichaams-) illusie? Je bent de architect van je eigen lichaam. Wanneer je te weten komt dat het een droom is… (Uitgelegd) Met andere woorden, je acteert in een of ander drama. Je bent de held, heldin of schurk…


Je weet beter, als luisteraar, zelfs na drie uur of viereneenhalf uur, dat dit (slechts) mijn rol is. Ik doe die rol. Je doet het heel goed. Maar er is geen verbinding met die rol. Evenzo, doen we deze rol, een man of een vrouw en accepteren zo veel concepten. Je hebt niets te maken met al die concepten of met welk concept dan ook. Je bent ongeboren. Daarom moet je deze discipline ondergaan. Dit zijn de grondbeginselen. Hetzelfde principe wordt voor je geplaatst in andere woorden, andere gedragingen, op andere manieren, vanuit andere hoeken, andere dimensies…


Je hebt niets te maken met al die concepten of met welk concept dan ook”


V. “Om de waarheid er in te hameren.”


M. De boodschap is hetzelfde: ‘Behalve jouw Zelfloze Zelf, is er geen God, geen Atman, geen Brahman, geen Paramatman.’ Dit is de boodschap. Om die waarheid te vestigen, worden sommige voorbeelden gegeven. Net zoals je verhalen aan een kind vertelt. Je moet in woorden een of ander principe van dat verhaal stoppen, dus stop je het in verhaalvorm. Als je iets wilt overbrengen, doe je het in verhaalvorm.


Je moeder of je vader stopt het in een of andere verhaalvorm. En ze vertellen wat het principe van het verhaal is.


Evenzo, plaatst de Meester jouw Uiteindelijke Waarheid voor je in verhaalvorm en gebruikt Hij een bepaalde taal, bepaalde woorden. Na het krijgen van overtuiging; wat je moet doen en wat je niet moet doen, dat is aan jou. Want jij kent jouw Zelfloze Zelf beter (dan wie ook). Jij kent jouw Zelfloze Zelf beter.


Na het krijgen van overtuiging; wat je moet doen en wat je niet moet doen, dat is aan jou. Want jij kent jouw Zelfloze Zelf beter.”


Het is een overtuiging, verlichting, realisatie… Je wordt Eén met de Uiteindelijke Waarheid.


Ik ben nooit geboren, dus waarom zou ik bang zijn voor de dood?” Er is geen angst. Dit het directe hameren.


V. Soms is het luisteren.. je kunt luisteren en misschien niet horen wat er wordt gezegd, en een andere keer luister je, en is er een ‘Ja’, een klik van begrijpen


M. Omdat de onzichtbare luisteraar in jou stil en kalm luistert. De werkelijkheid wordt in die onzichtbare luisteraar gegraveerd, wat niet verwijderd kan worden. Vandaar dat, zelfs als je gewaar bent, je het niet zult begrijpen. De luisteraar accepteert dit allemaal, net als een recorder. Stil. Het proces van opnemen is bezig… Het proces van analyseren is bezig, zonder dat je het weet. Waarom (zou je) een ego hebben? Geen intellect, geen geest, niets.


De Werkelijkheid wordt in de Onzichtbare Luisteraar Gegraveerd”


V. “De geest, het ego, het intellect proberen (…) te blokkeren…”


M. Dit zijn allemaal lagen aan de buitenkant.. Je kunt ze gebruiken, dat is niet verkeerd. Als en wanneer je wilt, kun je het gebruiken. Maar je moet er geen slaaf van worden. Buitensporig gebruik van wat dan ook zal gif zijn. Buitensporig gebruik van wat dan ook, is gif. Als je meer voedsel neemt, is het gif.


V. Te veel geest… metaal


M. Er is helemaal geen geest!


Gelach

V. Blijf hameren, beng, beng, beng.


M. Dit is exceptionele kennis – Het is zuivere Werkelijkheid.

Het is geen boekenwijsheid, geen kleine kennis.


V. Het lijkt voorbij alle kennis te zijn.


M. Het is aan alles voorbij, voorbij kennis, alles, voorbij woorden, voorbij fantasieën.


Nisargadatta zei altijd: “Hoe was je voorafgaand aan zijnheid (beingness), blijf zoals het is.”


Hoe was je voorafgaand aan zijnheid? Je bent “niet kennend.”


Nisargadatta Maharaj zei altijd: “Hoe was Je Voorafgaand aan Zijnheid, Blijf Zoals Het is.”


Je bent volledig onbewust van alles. Je kent niets. Sinds je dit lichaam hebt aangetroffen, begon je zo veel dingen te kennen. Dus de geest is lichaamskennis. Wat blijft er over? – Het voedsellichaam. Op een of andere dag, gewild of ongewild, moet je dit lichaam verlaten… het is niet jouw identiteit.


OKÉ.


De Meester herhaalt en benadrukt opnieuw en opnieuw dat:


Behalve jouw Zelfloze Zelf is er geen God, geen Brahman, geen Atman, geen Paramatman, geen Meester.”

Shri Nisargadatta Maharaj –


De Meester vraagt je om zorgvuldig te luisteren:


Deze zin (hierboven) bevat de essentie van alle leringen.”~~~~~~~~~~~~~~~~~~